Pardubická šifrovací orientační hra

Poděkování

Pionýr

Pionýrské skupině Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, IČO: 656 675 14 za držení záštity nad hrou.

ITPro CZ

ITPro CZ za webové stránky, technickou realizaci a sponzoring.

Úřad městského obvodu Pardubice 1

Úřadu městského obvodu Pardubice 1 za vstřícný přístup při ohlašování konání hry.

Paintball Pardubice

Za bezplatné zapůjčení zbraně a střeliva. Vyzkoušejte si plnohodnotný paintballový zápas, navštivte jejich stránky na www.paintball-pce.cz.

Trosečníci

Týmu Trosečníci za testování šifer.

Iloně Fischerové

Pavlíně Zahrádkové

Zdeňku Zahrádkovi